Judo Česká Třebová

Stránky oddílu JUDA Česká Třebová, z.s.

2. února se na českotřebovské radnici konal 12.ročník setkání úspěšných českotřebovských sportovců, kteří dosáhli v loňském roce 2009 významné úspěchy ve
své sportovní činnosti. Výběr sportovců byl proveden ve sportovní komisi rady města. Komise vybírala nejen ze sportovců, kteří přímo sportují v českotřebovských oddílech,
ale také mimo město, např. vzhledem k tomu, že zde  není možnost sportovat ve vybraném sportovním odvětví na špičkové úrovni. Ocenění sportovci jsou občany našeho města
a mají trvalé bydliště mimo naše město. V úvodním projevu  poděkoval starosta města sportovcům za vynikající propagaci našeho města a uznale ocenil jejich sportovní
výkony. Mezi oceněnými byl také Vojtěch Typl (2. místo na Přeboru ČR mladších žáků do 46 kg).

  • 7.11.2009 Jiří Havel pátý na Přeboru ČR starších žáků v Mohelnici
  • 14.11.2009 Vojtěch Typl byl stříbrný na Přeboru ČR mladších žáků v Chomutově
  • 21.11.2009 VC PSK Hradec Králové byla zrušena
  • 28.11.2009 jedeme na VC Trutnova, bližší info v týdnu
  • 7.11.2009 Jiří Havel pátý na Přeboru ČR starších žáků v Mohelnici
  • 14.11.2009 Vojtěch Typl byl stříbrný na Přeboru ČR mladších žáků v Chomutově
  • 21.11.2009 VC PSK Hradec Králové byla zrušena
  • 28.11.2009 jedeme na VC Trutnova, bližší info v týdnu

V sobotu 23. ledna 2010 se konalo 1. kolo Polabské ligy 2010 pořádané TJ Sokol Velim.
Soutěže jsme se zúčastnili s 12 závodníky, a to s následujícími výsledky:

Zuzana Kobzová, starší žákyně do 44 kg   –  1.místo
Vojtěch Typl, starší žáci do 46 kg              –  2.místo
Marek Švestka, starší žáci do 60 kg           – 1.místo
Karel Gregar, mladší žáci do 38 kg             – 3.místo
Tomáš Verner, mladší žáci do 55 kg           – 2.místo
Vít Škrkoň, mláďata do 34 kg                    – 2.místo
Antonín Kobza, mláďata do 38 kg              – 3.místo
Dušan Provazník, mláďata do 46 kg            – 1.místo

Ostatní mláďata se umístila na nemedailových pozicích.  Mezi oddíly jsme se celkově umístili na 5. místě z 11 oddílů. Tyto výsledky lze považovat za velmi zdařilý vstup do sezóny a zejména výkony některých mláďat (zejména Dušan Provazník) jsou velkým příslibem nejen pro letošní sezónu.